11 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Ooltewah

­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 11 kết quả
­

8843 Forest Creek Lane Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Forest Creek Manor 8843 Forest Creek Lane Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 40
 • Giá Theo Yêu Cầu
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 5 Phòng Vệ Sinh
 • 24,916 Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Alliance Sotheby's International RealtySandy Poe
Điện Thoại: ­+1 865.207.0004­
Điện Thoại: ­+1 865.357.3232­
E-Mail cho tôi  
­
 

8212 Bell Mill Road Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Bell Mill 8212 Bell Mill Road Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 38
 • $2,750,000 USD
 • 13 Phòng Ngủ
 • 11 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 20,828 Bộ vg.
 • $132 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Alliance Sotheby's International RealtySandy Poe
Điện Thoại: ­+1 865.207.0004­
Điện Thoại: ­+1 865.357.3232­
E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại for sales at 8004 Old Lee Hwy Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 4
 • $1,900,000 USD
 • Thương mại
 • MLS ID: 869934
Điện Thoại: ­865-357-3232­
E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại for sales at 8004 Old Lee Hwy Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 4
 • $1,000,000 USD
 • Thương mại
 • MLS ID: 869935
Điện Thoại: ­865-357-3232­
E-Mail cho tôi  
­
 
Đất đai for sales at Firetower Road Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 5
 • $899,000 USD
 • Đất đai
 • MLS ID: 894579
Điện Thoại: ­865-357-3232­
E-Mail cho tôi  
­
 

7405 Splendid View Drive Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Splendid View in Hampton Creek 7405 Splendid View Drive Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $699,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 9,000 Bộ vg.
 • $78 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Alliance Sotheby's International RealtySandy Poe
Điện Thoại: ­+1 865.207.0004­
Điện Thoại: ­+1 865.357.3232­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 8310 Whetstone Lane Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $549,900 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,814 Bộ vg.
 • $81 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 897881
Điện Thoại: ­865-357-3232­
E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại for sales at 8004 Old Lee Hwy Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 4
 • $450,000 USD
 • Thương mại
 • MLS ID: 869936
Điện Thoại: ­865-357-3232­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 8016 Wolftever Drive Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 19
 • $259,900 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 2,300 Bộ vg.
 • $113 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 903807
Điện Thoại: ­865-357-3232­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 8499 Kennerly Court Ooltewah, Tennessee 37363 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $235,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 2,244 Bộ vg.
 • $105 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 905444
Điện Thoại: ­865-357-3232­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Ooltewah. We have 11 property listings in Ooltewah, and 20,431 listings in all of Tennessee. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Ooltewah. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­